HTBB'den "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" mesajı

HTBB "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" ile ilgili bir mesajında Atamızın düşüncelerinden örnekler paylaştı.

Kartalweb / Hamburg
3. April 2018


Değerli Basın Emekçileri;
Bugün, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılından bu yana kutlanan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü.. Anayurdumuz’da;
148 Gazeteci tutuklu, demiyoruz Özgür basın sıralamasında 180 ülke arasında 157. sıraya düştük, adım adım Kuzey Koreye yaklaşıyoruz, demiyoruz. Anayasa Mahkemesi tarafından tutukluluklarının kaldırılmasına karar verilen iki gazeteci meslektaşımız hala kanunsuz olarak içerde, demiyoruz. Hukukun işlerliği tatlı ve buruk bir anı olarak mazide kaldı, demiyoruz.
Bu yüzden de, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü ve Özgür Gazeteciler gününüz kutlu olsun diyoruz ve Atamızın Basın hakkındaki düşünce ve söylemlerinden bir kaç cümleyi sizlerle paylaşmayı bir borç biliyoruz...

Basının önemi inkâr edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır… Basın mensuplarını korumak lazımdır. Gazeteciler Türkiye dahilinde milletin fikrini aydınlatma ve kamuoyunu açık bir şekilde oluşturma çalışmalarında tamamen serbest olmalıdırlar. (1923)
Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine(anlayışlarına) olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. (1924)
Bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir. (1924)
Mustafa Kemal Atatürk.


HTBB Yönetim Kurulu Adına
Cem Suveren
Genel Sekreter