CHP Hamburg ve Schleswig-Holstein Başkanlığına adayım

CHP Hamburg ve Schleswig-Holstein Birliği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Erol BULDAK, toplanan Olağanüstü Genel Kurul'da Başkanlığa aday olduğunu bir basın açıklaması ile kamuoyuna bildirdi

Kartalweb / Hamburg
14. April 2018


KAMUOYUNA,
CHP HH SCHLESWİG HOLSTEİN BİRLİĞİ ÜYELERİNE VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GÖNÜLLÜLERİNE,


Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi, bir kitle partisidir. İçinde sosyal demokrasi esasları kapsamında çeşitli görüşleri ve yaklaşımları barındırması bu bağlamda çok doğaldır. Partiyi sosyal demokrat yapan da bu özellikleridir. Onu zenginleştiren tüm bu farklılıklar, olumsuzluklara, haksızlıklara, baskılara karşı omuz omuza veren çok renkli bir karşı duruşu da ortaya çıkarmaktadır. AKP diktatörlüğüne karşı bir "kale"gibi durabilmesi, çok önemli bir muhalefet odağı olması da partimizin bu özelliğine ilişkindir. Dolayısıyla, günümüzde bu oluşuma destek vermek, onu güçlendirmek sadece biz Cumhuriyet Halk Partililerin değil, tüm demokratların ortak hedefi olmalıdır.

Cumhuriyetimizden geriye kalan ne varsa onları korumak ve eldeki tüm güçleri birleştirerek “Yaşanılası Bir Türkiye" yaratmak için 2019 yılı çok önemlidir. Herhangi bir değişiklik olmazsa 2019 yılında yapılacak olan 3 seçim, sadece bizim değil çocuklarımızın ve torunlarımızın da geleceğini belirleyecek olan seçimlerdir.

Bütün bu gelişmeler kapsamında, “CHP HH SH BİRLİĞİ” mizin hiçbir sosyal demokrat temayüle uymayan, her zaman eleştirdiğimiz "ben merkezli" keyfi bir yöntem ile yürütülmesine tahammül etmemiz beklenemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik işleyişleri bayrağına yazmış, bunun için çalışan, bu hedeflere ulaşmayı düstur edinen bir partidir.

Bir kez daha, “Sen-ben kavgası yaşanmasın.” diye; bir kez daha "İktidar kötü, bizse her şeyi çok iyi yaptık/yaparız." denmesin diye, sonraki yıllarda "Kimse bizi uyarmamıştı." kolaycılığına teslim olunmasın diye, altını çize çize ve bütün gücümüzle haykırarak:

"Türkiye'nin, birleştirici gücünü bünyesinde barındıran Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka umudu yoktur.” diyoruz.

Ülkemizin içinden geçtiği bu ağır dönemde, birliğimiz "sol"ile; herkesi, her kesimi daha fazla kucaklayan, hiç kimseyi dışlamayan, barışı ve kardeşliği savunan, insan hakları genelinde; özellikle kadın, çocuk ve çevre haklarına ve bunların savunulmasına öncelik veren, her şeyden önemlisi ülkenin başına musallat olmuş bu iktidarın gitmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünen ve bunu planlayan, çok yönlü bakış açısı ile hareket etmek,istemek zorundayız.

Bu gerçekliğin farkında olan, sosyal demokrat olmanın ana fikrini ve evrensel ilkelerini benimsemiş, ırkçı anlayıştan uzak, insanları ötekileştirmeden kucaklayıcı olabilen tüm yoldaşlarımla birlikte CHP HH SH BİRLİĞİ'mizin uzun zamandır içinde bulunduğu çıkmazdan, sorumluluk bilinci ile kurtulmasına katkı sunmayı amaçlamaktayız.

Artık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek isteyen, sosyal demokrat fikirlerle bağdaşmayan, ülkeye ve dünyaya tüm toplumun değil, sadece bir kesimin partisi görüntüsünü veren bu anlayışa, "Dur!!" demenin zamanı gelmiştir.

"Mesele memleketse koltuklar teferruattır." söyleminin hayata geçirilmesi adına, lafla değil işle, bahanelerle değil, çözüm sunan fikirlerle, büyük emeklerle kurduğumuz birliğimizi sürdürmek için yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'da CHP HH SH Birliği başkanlığına adayım. Bu vesile ile tüm Cumhuriyet Halk Partili, tüm CHP HH SH Birliğimiz üyelerinin ve tüm demokratik kamuoyunun desteğini talep ediyorum.
En içten saygılarımla

Erol BULDAK
CHP HH SH Birliği Kurucu Yönetim kurulu üyesi ve Eski Başkan yardımcısı

CHP HAMBURG VE SCHLESWİG - HOLSTEİN BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI
YER: Indra Muzik Club,
Große Freiheit 64, 22767 HAMBURG
TARİH: 15 Nisan
SAAT: 13:00