Güngör Yılmaz’dan Uluslararası Engelliler Günü Mesajı

Güngör Yılmaz "3 Aralık Uluslararsı Engelliler Günü" ile ilgili bir mesaj yayıladı.

Kartalweb / Hamburg
3. Dezember 2017


Engelli insanların sorunlarına farkındalık yaratmak
Federal İstatistik Dairesinin rakamlarına göre Almanya’da 7,6 milyon, Hamburg’da ise 128 binin üzerinde insan engelli. Bu rakamlar neredeyse nüfusun yüzde 10’una tekabül ediyor. Yani yaşadığımız toplumda, neredeyse her 10 kişiden biri değişik engellerle mücadele ederek, yaşamını sürdürüyor. Daha bir kaç gün önce görüştüğüm bir engelli derneği yöneticilerinden, mesela ehliyet edinmenin özellikle de göçmen engelliler için ne kadar büyük zorluklar içerdiğini öğrendim. İş piyasasında kendilerine ek vasıf sağlayacak olan ehliyet için, işitme engelli bir kişi, bunu ancak işaret dilinde eğitim veren şoför okulunda yapabiliyor. Bunların sayısı da çok kısıtlı. Almanca dışında, mesela Türkçe işaret dilinde şoförlük eğitimi veren okul, bana anlatılana göre, en azından Hamburg’da yok. İşitme engelliler ehliyet yapabilmek için ta başka eyaletlere gitmek zorunda kalıyor. Çoğu da yapamıyor. Bu sadece bir örnek. Sohbetimizde bunun gibi çok sayıda örnekler verildi. Engellilerin toplumdan tek istediği anayasal ilke olan eşitliğin, günlük yaşamlarında kendileri için de geçerli olmasını sağlayacak ihtiyaç ve gereksinimlerinin yerine getirilmesi. Zaten son yıllarda sıkça duyduğunuz inklüsyon politikası ve çalışmalarının hedefi de bu. Hamburg son ayda bu alanda önemli adımlar attı. Birincisi 2020’ye kadar tüm tren ve metro istasyonlarının bariyersiz hale getirilmesi kararı. İkincisi ise Hamburg Eyalet Engelliler Sorumlusunun bundan böyle fahri yönetici sıfatıyla değil, sorumluluk ama aynı zamanda yetki alanını genişleten kadrolu yönetici sıfatıyla çalışacak olması kararı.
İnklüsyon çalışmalarının başarılı olması ve engellilerin toplumsal paylaşımdan yararlanmaları için hepimize görev düşüyor, sadece 3 Aralık'ta değil, her gün.


Saygılarımla
Güngör Yılmaz
Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili