HAMBURG „ADİL TİCARETİN BAŞKENTİ“ OLMAYA ADAYHamburg Eyalet Parlamentosunda yapılan oturumda Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz, SPD-Yeşiller koalisyonu Federal Ticari İşbirliği ve Gelişme Bakanlığı tarafından düzenlenen „Adil Ticaretin Başkenti“ yarışmasına katılmak için parlamentoya önerge verildiğini paylaştı.

Kartalweb / Hamburg


HAMBURG PARLAMENTOSU İŞLEYİŞİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK
Eyalet Parlamentosunda yapılan çalışmalara kamuoyunun ilgisini daha çok çekmek ve daha verimli kılmak için, parlamentodaki, AfD dışındaki partiler ortak bir reform önergesi sundular. Buna göre parlamento oturumları düzenli olarak iki haftada bir Çarşamba gününe alınacak. Oturum saati birbuçuk saat öne çekilecek. Tartışmaların uçsuz, bucaksız uzamaması için milletvekillerinin konuşma hakkı süreleri sınırlandırılacak. En önemli değişiklik ise, her oturumda milletvekillerine, icraatlarıyla ilgili olarak senatörleri sorgulama hakkı verilmesi olacak. Her oturumda parti gruplarına doğrudan senatörlere soru yöneltme hakkı verilecek. Ortak önerge parlamentoda oy çoğunluğuyla kabul edildi. Yeni uygulamaların altyapısının hazırlanmasının ardından önümüzdeki yıl içinde yürürlüğe girecek.


MÜLTECİLERİN YÜZDE 20'SİNİN UZMAN DERECESİNDE OLMAK ÜZERE, YÜZDE 50'Sİ VASIFLI
Hamburg'a gelen mültecilerin uyumunu ve iş piyasasına dahil olmalarını teşvik etmek amacıyla tam bir yıl önce kurulan “W.I.R.” danışma ve destek programı tarafından yapılan araştırma sonuçları açıklandı. Mesleki vasıf ve becerilerin mercek altına alındığı araştırmada, mültecilerin yüzde 20'sinin uzman derecesinde olmak üzere yüzde 50'sinin iş piyasasında değerlendirilebilecek vasıflara sahip olduğu tespit edildi. Bunlardan Almanca ön bilgisiyle gelenlerin çok hızlı Almanca öğrenerek iş piyasasına dahil oldukları belirtildi. Mültecilerin iş piyasasına dahil olma yönünde büyük engel teşkil eden “üçüncü ülke uygulamasının” da kaldırıldığı ifade edildi. Buna göre şimdiye kadar açık bir iş yeri için ancak Alman ve AB vatandaşı bulunmaması halinde üçüncü ülke vatandaşlarına şans tanınıyordu.


ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN KOMİSYON KURULUYOR
SPD, Yeşiller, Sol Parti ve FDP ortak bir girişimle, eyaletteki çocukların etkin korunmasını ve çocuk haklarının savunulmasını teşvik edecek araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiler. Çocuk hakları uzmanları ve milletvekillerinden oluşacak komisyon ilk raporunu 31 Ekim 2018’de kamuoyuna sunacak. Komisyonu oluşturacak uzmanlar ve üyeler önümüzdeki günlerde seçilip, kamuoyuna açıklanacak.


CEZAEVLERİNDEKİ GÖREVLİ SAYISI ARTIRILACAK
Hamburg’daki cezaevlerinde yaşanan personel sıkıntısını gidermek için adli meslek eğitim yeri sayısı artırılacak. Fuhlsbüttel ve diğer cezaevlerinde meslekten ayrılmalar, emeklilik, hastalık nedeniyle ciddiye alınması gereken uzman gardiyan eksikliği yaşandığı belirtildi. Açığı kapatmak için ek kadro ve meslek eğitim yeri açıldığı vurgulandı.


HAMBURG „ADİL TİCARETİN BAŞKENTİ“ OLMAYA ADAY
SPD-Yeşiller koalisyonu Federal Ticari İşbirliği ve Gelişme Bakanlığı tarafından düzenlenen „Adil Ticaretin Başkenti“ yarışmasına katılmak için parlamentoya önerge verdi. Limanı ve ticaret hacmiyle dünyanın sayılı ticaret merkezleri arasında bulunan Hamburg, global ticarette insan hakları, kaynakların sorumlu kullanılması ve sürdürebilirlik ilkelerinin çiğnenmemesine azami dikkat gösteren kente verilen „Adil Ticaretin Başkenti“sıfatı için yarışmaya resmen başvuracak.