TGH Başkanı Mesut Sipahi istifa etti

Nisan 2017'de Hamburg Türk Toplumu Derneğine oy çokluğu ile başkan seçilen Mesut Sipahi bir yıl sonra istifa ettiğini açıkladı.

Kartalweb / Hamburg
13. Mai 2018


KAMUOYUNA DUYURULUR..!!!!!

Değerli Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu
Üyeleri, Değerli Sivil Toplum Kurumu Yöneticileri, Değerli Hamburg ve Çevresi Basın ve Yayın Kurumları Temsilcileri, bilindiği üzere 9.Nisan 2017 tarihinde yapılan HTT Olağan Genel Kurulunda % 85 oranında oy alarak, aynı zamanda kurucularından olduğum “Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu e.V.” Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildim. Şahsıma gösterilen güvene bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek isterim.
Seçimler öncesi müteaddit defalar deklare ettiğim gibi, baştan itibaren bütün gayem Yönetim Kuruluna seçilecek diğer arkadaşlarla iyi bir görev taksimi yaparak, özellikle aşağıda belirtilen hususlarda Hamburg Türk Toplumuna yararlı hizmetlerde bulunmak idi;

Kısaca hatırlayalım, neydi bunlar..?
1. Yönetim Kurulunda bütün üyelerin Tüzük amaçları doğrultusunda yapacakları çalışmaların belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna girmiş olmalarına anlam kazandıracak ve kendi belirleyecekleri alandaki faaliyetlerini sürdürmeleri..
2. Her Yönetim Kurulu Üyesinin belirlediği çalışma alanında tüm üye Dernek ve Guruplarla yakın ilişki içersinde bulunup, toplantılar ve etkinlikler planlayarak, bunların Yönetim Kurulunda hep birlikte değerlendirilmesi..
3. “Operativ Bereich” dediğimiz Projeler ile Kursların yürütüldüğü, başlarında bir Profesyonel Yöneticinin bulunduğu ve 30’dan fazla insanın çalıştığı bu bölümün sağlıklı ve otonom işlerliğinin sağlanması, buranın sürekli müdahalelere maruz bırakılması yerine, tüzel bir kişilik bünyesinde daha güçlü bir yapıya kavuşturulması..
4. HTT Tüzüğünün ele alınarak, aksayan ve kendi içinde çelişkiler ihtiva eden içeriği ile, yapısal anlamdaki ihtiyaç ve gelişmelere uygun şekilde revize edilmesi. Bu meyanda Kurumumuzu her türlü kötü niyetli gelişmelere karşı daha korunaklı hale getirecek iç denetleme mekanizmalarının ihdas edilmesi.
5. HTT’nin burada yetişmiş yurttaşlarımıza ve toplumumuzda çeşitli yönlerden başarılı olmuş insanlarımıza daha çok açılması..
6. Hamburg ve Çevresi Türk Toplumunun son dönemlerde sarsılmış imajının düzeltilmesi için girişim ve görüşmeler yapılması, çeşitli demokratik Kuruluşlarla işbirliklerine gidilmesi..
7. HTT olarak yapılacak tüm faaliyet ve etkinliklere bütün üyelerimizin katılımının ve birlikte koordineli çalışmalarda bulunulmasının sağlanması..
Nitekim, işte bu amaçlar doğrultusunda çalışmayı isteyen ve bu yönde faaliyetlerde bulunmak için hem yeterli zamanı olan ve hem de kendisini bunun için ehil gören arkadaşların aday olmalarını bilhassa rica ettim. Genel Kurulda da özelikle kimseyi dışlamadan ve kimin seçileceğine hiç müdahale etmeden, kimler seçilirse seçilsin, herkesle çalışırım düşüncesiyle ve iyi niyetle hareket ettim..
Ancak 9 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçen süre içinde anladım ki, mevcut Yönetim Kurulunun yapısıyla bir ilerleme sağlanamamakta ve dolayısıyla Başkanlığa devam etmemin de bir anlamı ve yararı bulunmamaktadır..
Sonuç itibarıyla en doğru yolun kısa süre içinde olağanüstü bir Genel Kurulun toplanıp, daha randımanlı ve daha yeterli yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulması olduğuna inanıyorum.
Bunun yolunu açmak için 24.4.2018 tarihinde HTT/TGH Başkanlığından istifa etmiş olduğumu bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla
Mesut Sipahi
—————————————————
Rücktrittserklärung vom Amt des
TGH-Vorsitzenden
den 24.April 2018
Liebe Mitglieder des TGH-Vorstands,
liebe Mitglieder der TGH-Geschäftsführung,
da ich endgültig zu der Überzeugung gelangt bin, dass aus meiner Sicht die Voraussetzungen einer fruchtbaren Zusammenarbeit in diesem Vorstand von Anfang an nicht gegeben waren und ich dies in meiner bisherigen ehrenamtlichen Tätigkeit als TGH-Vorsitzender immer wieder mehr gespürt habe, trete ich hiermit mit sofortiger Wirkung von meinem Amt zurück..

Mit freundlichen Grüßen