“Neden Cumhuriyet…? Neden Atatürk…?"

Prof. Dr. Kemal Arı Atatürk hakında konuşulmayanları ve Atatürk’ün türk toplumu üzerindeki etkilerini Hamburg’da anlattı.

Kartalweb / Hamburg
11. Dezember 2017


İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi , Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, “Neden Cumhuriyet…? Neden Atatürk…? Başlığı altında bir panelde gözlemlerini paylaştı. Tarih ve Günce Dergisinin katkılarıyla Hamburg Türk Toplumu (TGH) salonunda yapılan paneli TGH Baş. Mesut Sipahi yönetti.Panele Atatürkçü Düşünce Derneği Hildesheim Baş.Fatma Anders, CHP Hamburg ve Schleswig-Holstein Baş. Coşkun Coştur, Hamburg’da çalışmalarını yapan kültür ve spor derneği temsilcileri, iştirak ettiler.Atatürk milliyetçisiyiz
Mesut Sipahi Konuşmasında “TGH’nın birinci olarak buradaki topluma kendi benliğimizi kaybetmeden uyum sağlamak için çalışmalara destek vermek ikinci olarak artan yabancı düşmanlığına karşı hep birlikte demokratik kurumlarla birlikte çalışmak bu bağlamda partiler üstü bir kurumuz. Ancak ülkemizdeki gelişmeler hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Bu anlamda bu gün yaptığımız şu toplantıyı ve bu tür toplantılara TGH olarak bundan sonra da devam edeceğiz. Biz asla kafatası ırkçılığı milliyetçiliğini benimsemiyoruz. Bizim savunduğumuz değerler evrensel geçerli olan demokrasi, özgürlük, eşitliği savunuyoruz ve bu doğrultuda milliyetçiyizdir ama Atatürk milliyetçisiyiz yani hiç bir şekilde bizi kimse şöyle veya böyle diye damgalamaya kalkmasın. Bizim milliyetçiliğimiz insan sevgisine dayanan milliyetçiliktir. Bizim milliyetçiliğimiz yurdunu, milletini sevmektir. Ülkesinin dağını, taşını, ovasını, denizini, kumunu,köyünü,köyünün kültürünü herşeyi ile ülkemizi sevmekten ibarettir” diye konuştu.Şehitler ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Prof. Dr. Kemal Arı Kurtuluş savaşına dair bilinmeyen kartpostallardan oluşan “Mehmet’in Hikayesi” adı altında sergi ileprogramına başladı. Florida, Hildesheim,Kiel ve dördüncü defa olarak Hamburg’da izleyiciler ile buluşan sergi kurtuluş savaşı sırasında anadoluda ki işgal sürecini karakalem çalışması ile hazırlanmış eserlerden oluşturmuştur.Savaşları sadece cephede düşmana karşı verilen bir mücadele olarak algılamanın yeterli olmadığının altını çizen Arı, “Savaşların birde probagandaya, istihbarata dayanan boyutları vardır. Bir toplumun moralini en yüksek düzeyde tutmak savaşlar için sonderece önemlidir.” Derken kartpostalların üzerindeki çizimleri ve manalarını izleyenlere anlattı.Biz Atatürk’ü anlatan bir biyografi yazamadık!
Sergiden sonra asıl günün konusu olan “Neden Cumhuriyet…? Neden Atatürk…? Sorusuna çalışmaları doğrultusunda açıklamalar getirdi. “Atatürk’ü nekadar tanıyoruz?” Diyerek sözlerine devam eden Prof.Dr. Kemal Arı, “Biz Atatürk’ü anlatan bir biyografi yazamadık! Ben de dahil Atatürk hakkında aklı başında geniş kapsapsamlı akademik boyutlarda bir biyografi yazamadık” diye öz eleştiri ile başlayarak devam eden Arı,”İyikide Şevket Süreyya Aydemir “Tek Adam” adlı kitabı yazarak bir tane Atatürk ile ilgili biyografi yazmıştır. Bunun yanında sayısız yabancı yazar ve bilim adamları Atatürk ile ilgili kitaplar yazmışlardır.ne yazık ki bugün biz okullarda yabancıların yazdıklarını türkçeye çevirip okutuyoruz. Atatürk ilim adamıdır ondört kitap yazmıştır bugün çok kimse bu kitapları bilmez, bilse bile ulaşması zor,ulaşsa bile o zamanın türkçesi ile yazıldığı için bugün onu derinlemesine anlamak imkansız. Atatürk bir konuşmasında “Beni görmek demek benim yüzümü görmek değildir, benim duygularımı ve düşüncelerimi anlıyor ve hissediyorsanız bu kafidir” der. Üstelik o düşünceleri bilmek yetmez,anlamak, anlamak gerekir,anlamakta yetmez hissetmek gerekir. Bunlar bütün öğrenme süreçleridir. Bir şeyi bilmek onu tanımak değildir tanıdığınız zaman eğer onu içselleştiremezseniz gerçek bir bilgiye ve edinime dönüştüremezseniz o sizin için unutulacak bir bilgi olarak kalabilir. Yani Mustafa Kemal Atatürk de kendisinin sadece tanınmasını istemiyor aynı zamanda anlaşılmasını hatta hissedilmesini istiyor. Niçin Mustafa Kemal? Çünkü Mustafa Kemal Çağının en önemli lideri,Mustafa Kemal akıl ve bilim, Mustafa Kemal anti emperyalist, Mustafa Kemal türklerin yedibin yıllık tarihi, Mustafa Kemal sadece türk tarihi için değil aynı zamanda bütün ezilen uluslar arası adına emperyalizme karşı kendi ulusunu örgütliyerek öteki uluslara da moral kaynağı olarak onlara karşı durmasını bilmiş onlara karşı bir cephe halinde bulunduğu coğarafyada anti emperyalist mücadeleyi örgütlemiş bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk böyle biri bizim için böyle bir anlamı var. Şunu asla unutmayalım kaldığımız yerden devam edelim Mustafa Kemal Atatürk kendisinin tanınmasını bilinmesini ve anlaşılmasını hatta hissedilmesini istiyor.”


Bilimin önemine tarihten örnekler ile ışık tutan Arı,"Çok tanrılı dinler dönemi özellikle antik yunan döneminde çok bilim adamı çıkarmıştır sonra hrıstiyanlık, hrıstiyanlık kendi yasalarını ortaya koyuşu ve siyasete girişi, Romanın yıkılışı bu arada doğuda islamiyetin ortaya çıkışı ardından karanlık ortaçağ ve bir süre sonra o karanlık ortaçağı sona erdirecek gelişmeler 13 YY da başlayan ama 14 YY en önemli düzeyine ulaşan rönesans ardından aydınlanma 1801 aydınlanmanın zirvesi sayılan İmmanuel Kant’ın Kitabı “Saf Aklın Eleştirisi” sonrasında sanayi devriminin başlaması. Sanayi devrinin başlaması ile büyük sanayi ve hammadde ihtiyaci , pazarlama ile sermaye sanayileşmiş ülkelerin elinde toplanmaya başlar. Işte burada aynı zamanda kapitalizme onun ruh ikizi gibi bir başka şey daha ekleniyor. kabartılan bir ırkçılık, ırkçılık ile birlikte yüceltilen ırk," diğer toplumlardan üstünlük ve diğer toplumları yönlendirme politikaları üzerine kısa başlıklar ile tarihte bir gezi yaptıran Prof.Dr. Arı "Yolumuz uzun ve yapacağımız çok işler var" diyerek soru cevap tarzında bilgilendirme paneli devam etti.


FOTOĞRAF GALERİSİ